Правила користування Деражнянською центральною районною бібліотекою

1. Загальні положення

1. Правила користування Деражнянською центральною районною бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями, Типових правил, затверджених наказом Міністерством культури і мистецтв України від 25.05.2001 року № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 року № 538/5729.

2. Користування бібліотекою безкоштовне. Окремі види послуг - платні; їх перелік і розмір плати визначається бібліотекою в порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.

3. Користування автоматизованими робочими місцями в зоні обслуговування проводиться за окремими правилами.

2. Права користувачів

1. Кожний громадянин України, якому виповнилось 15 років, незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, організації, установи мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента, системи читальних залів та міжбібліотечного абонемента, організації доступу до мережі Інтернет.

2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

3. Користувачі бібліотеки мають право:

• безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-бібліографічний апарат (крім комерційних баз даних);

• безоплатно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

• безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки (крім документів, одержаних за кошти від господарської діяльності бібліотеки);

• одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку, Інтернетом;

• брати участь в роботі рад;

• користувачі похилого віку та люди з інвалідністю можуть отримувати послугу книгоношення.

4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою обмежується до 10-15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.

5. Термін користування документами поза бібліотекою може бути продовжений на 15 днів, якщо на них відсутній попит користувачів. Користувачі мають право виносити за межі бібліотеки документи, якщо вони записані у формулярі.

6. Окремі категорії читачів, зокрема пенсіонери та інваліди, мають право на пільги, встановленні бібліотекою.

7. При бібліотеці діє безкоштовний доступ до мережі Інтернет.

• користувачі мають право замовити час роботи в мережі Інтернет завчасно, в разі запізнення більш , як на 15 хв., право користування комп’ютером на попередньо замовлений час передається іншому відвідувачу;

• використовувати Інтернет для доступу до інформаційних ресурсів;

• одержати попередньо індивідуальну або колективну консультацію щодо користування мережею Інтернет;

• користуватися Інтернетом протягом 1 год., за наявністю вільного робочого місця тривалість сеансу може бути продовжена;

• брати участь у презентаціях, практикумах, колективних консультаціях, групах навчання роботі в мережі Інтернет.

3. Обов'язки користувачів

1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки. Перереєстрація читачів здійснюється щорічно.

2. Користуючись каталогами і картотеками, документами з бібліотечного фонду, ПК читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержані документів має перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах пошкодження несе користувач.

3. Кожний документ, виданий за межі бібліотеки в абонементі або з інших відділів, зазначених вище, а також через “Нічний абонемент”, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

5. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її впродовж 3-х років. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з законодавством України.

6. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.

7. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін. У разі порушення терміну користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день (плата за продовжений термін користування документами). Розмір плати визначається бібліотекою.

4. Обов'язки бібліотеки з облуговування користувачів

1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки. Перереєстрація читачів здійснюється щорічно.

2. Користуючись каталогами і картотеками, документами з бібліотечного фонду, ПК читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержані документів має перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах пошкодження несе користувач.

3. Кожний документ, виданий за межі бібліотеки в абонементі або з інших відділів, зазначених вище, а також через “Нічний абонемент”, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

5. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її впродовж 3-х років. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з законодавством України.

6. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.

7. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін. У разі порушення терміну користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день (плата за продовжений термін користування документами). Розмір плати визначається бібліотекою.

Кiлькiсть переглядiв: 665

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.