БІБЛІОТЕЧНІ УРОКИ

Бібліотечний урок орієнтований на формування в учнів уміння самостійно здобувати знання, здійснювати пошук додаткової інформації, використовуючи бібліотечно-бібліографічні знання та навички.

Бібліотечні уроки мають бути прості і доступні за змістом, не перенасичені спеціальними, суто професійними знаннями і термінами, для самостійної роботи учнів з джерелами інформації. Кожен урок має нести елемент рекомендації відповідної літератури. Форми проведення уроки – сучасні та неординарні. На заняттях використовуються елементи дискусії, театралізації, ігрові моменти, своєрідна атрибутика, що передає специфіку запропонованої форми. До кожного бібліотечного уроку складається чіткий розгорнутий план. Щоб знати, на яку тему проводити бібліотечні уроки, необхідно проаналізувати знання аудиторії, для якої проводитиметься урок.

Для молодших школярів найефективнішими є заняття, що відбуваються в формі гри: урок-казка, урок-вистава, урок-гра, урок-презентація, урок-екскурсія. Учням середніх класів подобаються заняття в бібліотеці за аналогією з аукціонами, подорожами, шоу, квестами, конкурсами, презентаціями. Старшокласникам корисно пропонувати дослідно-пошукові методи: розробку проектів, урок-семінар, урок-диспут, урок-конференція, урок-лекція, урок-презентація, підготовку наукових робіт, ознайомлення з особливостями аналітичного опису статей у журналах.

З кожною віковою групою читачів слід проводити підсумкові заняття.

Для проведення бібліотечного уроку потрібно скласти чіткий розгорнутий план заняття, підібрати потрібну літературу, наочні посібники, детальні розробки практичних вправ.

Діти повинні знати структуру книжки, вільно орієнтуватися в бібліотеці, вести самостійний пошук та вибір літератури, використовувати книжкові виставки, користуватися періодичними виданнями, довідковою літературою, каталогами, картотеками та ін.

В кінці кожного навчального року потрібно проводити підсумкові заняття – масові заходи, де учні матимуть можливість застосувати і продемонструвати свої бібліографічні знання.

Розділи бібліотечно-бібліографічних знань

1. Загальне знання про бібліотеку. Культура роботи з книжкою

2. Знання про книжку

3. Уміння користуватись абонементом та читальним залом бібліотеки

4. Уміння користуватись довідковою літературою, періодикою

5. Уміння користуватися рекомендованою бібліографією, каталогами та картотеками. Поняття про бібліографічний опис книги

Структура бібліотечного уроку

1. Актуалізація опорних знань: повторення матеріалу попередніх уроків. Вислови, прислів’я про книгу. Значення книги для людини

2. Мотивація навчання, повідомлення теми, мети уроку. Виклад нового матеріалу: розповідь бібліотекаря.

3. Практична (індивідуальна) робота учнів.

4. Закріплення вивченого матеріалу. Підсумок роботи. Заключне слово бібліотекаря

Структура оформлення бібліотечного уроку

1. Назва заходу. Форма проведення

2. Мета і читацьке призначення

3. Місце проведення

4. Кількість присутніх

5. Ефективність книговидачі

6. Категорія користувачів

7. Використані форми роботи

8. Відповідальні за захід

9. Висновки бібліотекаря

10. Використана література

Примірні теми бібліотечних уроків:

1-й клас.

1. Мандрівка книжковим містом (екскурсія до бібліотеки).

2. Правила спілкування з книжкою. Правила гігієни читання

3. Твій друг – підручник

4. Газети та журнали для дітей

5. Театралізоване свято «Прощання з буквариком»

2-й клас.

1. Екскурсія до бібліотеки «Бібліотекар – гід у книжковому місті»

2. Вибір книг у бібліотеці

3. Структура різних джерел інформації

4. Періодичні видання

5. Творча гра «Подорож у країну книг»

3-й клас.

1. Структура книги

2. Твій друг – підручник

3. Довідково-бібліографічний апарат

4. Періодичні видання

5. Літературна гра «Бібліотека – книжчин дім»

4-й клас.

1. Як читати книгу

2. Як вести щоденник читання

3. Основні елементи книги

4. Як створюють книгу

5. Конкурс-свято «Найкращий читач бібліотеки»

5-й клас.

1. Структура книги

2. Твої помічники у виборі книг у бібліотеці

3. Самостійний вибір книг у бібліотеці

4. Твої друзі – словники

5. Літературно-бібліографічна гра

6-й клас.

1. Дитяча бібліотека та її відділи

2. Як написати відгук про прочитану книгу

3. Періодичні видання. Принципи організації матеріалу і зміст

4. Картотеки журнальних та газетних статей

5. Театралізоване свято «Як зберегти книгу»

7-й клас.

1. Книги бібліотеки. Їх роль та значення

2. Усвідомлене читання. Уміння працювати з книгою

3. Як користуватись енциклопедичною та довідковою літературою

4. Каталоги і картотеки

5. Гра-конкурс бібліотечних ерудитів «Уважні й начитані»

8-й клас.

1. Публіцистична література

2. Алфавітний та систематичний каталоги

3. Науково-популярна література та форми роботи з нею

4. Уміння бути читачем

5. Конференція «Книги в моєму житті»

9-й клас.

1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

2. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури

3. Як користуватися критичною літературою

4. Як книга допомагає мені вчитися

5. Конференція «Книги – морська глибина»

10-11 класи

1. Методи самостійної роботи з книгою

2. Критико-літературознавчі видання та робота з ними

3. Читач у науковій бібліотеці

4. Комп’ютерна бібліотека

5. Конференція «Книга – джерело народної мудрості»

Схема розробки та проведення бібліотечного заняття

1. Вибір класу (віку учнівської аудиторії)

2. Тестове опитування учнів з метою виявлення рівня їх підготовки

3. Вибір теми заняття

4. Вибір місця проведення заняття

5. Вибір форми проведення заняття

6. Підбір та вивчення джерел з обраної теми уроку (складання списку)

7. Складання плану заняття:

- Визначення основної мети заняття

- Встановлення шляхів досягнення цієї мети

- Визначення обсягу знань, умінь, навичок, які учні повинні придбати в процесі заняття

- Визначення ходу заняття (сценарій)

- Визначення змісту заняття

- Розробка практичних вправ

- Визначення функцій бібліотекаря

8. Підготовка наочного матеріалу:

- Організація книжкової виставки (визначення теми, розділів, рубрик, заголовків кожного розділу)

- Підбір літератури

- Систематизація літератури

- Підбір ілюстрацій, цитат

- Розміщення видань на столах, полицях, стендах, вітринах

- Оформлення стендів, плакатів, альбомів

- Оформлення комп’ютерної презентації

- Підготовка відповідних розділів каталогів і картотек як демонстраційної частини заняття

- Підготовка роздаткового матеріалу

9. Проведення уроку:

- Опитування учнів з метою визначення існуючих знань, уявлень з теми даного заняття (або опитування попереднього матеріалу)

- Виклад теоретичної частини нового матеріалу

- Виконання практичних завдань на закріплення нового матеріалу

- Перевірка ступеню засвоєння знань

- Домашнє завдання

10. Підведення підсумків уроку:

- Аналіз проведеного заняття (досягнення поставленої мети, професійна компетентність бібліотекаря, рівень організації нового матеріалу, чи досягнута мета використання демонстраційного матеріалу)

- Оцінка проведеного заняття (ступінь уваги аудиторії, дисципліна учнів, глибина знань, ступінь їх засвоєння, якість виконання практичних завдань, активність учнів, емоційна атмосфера)

Приклад розробки бібліотечного уроку для учнів 2-го класу «Журнали для дітей»

Тема: Сучасні періодичні видання для дітей

Назва: «Цікавинки від листоноші»

Форма проведення: урок-презентація

Мета: ознайомити учнів з різноманітними періодичними виданнями для дітей молодшого шкільного віку, сприяти виробленню умінь і практичних навичок творчого користування періодичними виданнями. Спрямувати зусилля школярів на комплексний розвиток творчих, інтелектуальних здібностей. Сприяти створенню в свідомості учнів позитивного образу читання книжок та періодики, як одного з модних та сучасних засобів проведення дозвілля.

Підготовча робота: збір матеріалів для теоретичної частини та практичного завдання (підбір літератури, роздаткового матеріалу, вірші, малюнки, міні-твори, замітки з теми «У нашій школі», «В нашому класі», яскраві вирізки з журналів, кольорових газет, тощо)

Практична частина: творча лабораторія «Веселі картинки» (створи свій журнал)

Обладнання: поштова скринька, відповідні елементи декору, канцтовари, виставка-презентація «З поштової скрині»

Хід уроку: вступна бесіда «В гостях у листоноші» (повідомлення теми уроку, загальні відомості)

Вікторина-загадка «Хто його відкриває, багато чого знає!» (виявлення існуючих знань)

Виставка-презентація періодичних видань «Цікавинки від листоноші» (бібліотекар дістає з поштової скриньки один за одним журнали, проводить їх презентацію, розповідає, як створюється журнал, поступово заповнюючи книжкову виставку)

Творча лабораторія «Веселі картинки» (створюємо свій журнал власноруч)

Сценарій (теоретична частина)

Бібліотекар: Діти, скажіть, що знаходиться в скрині, на якій написано «Пошта»? Пошта – це листи, листівки, газети і журнали. Багато журналів отримує і наша бібліотека по пошті. Вони адресовані читачам різного віку. Та сьогодні ми поговоримо про журнали для вас. Журнали, як і газети, ми отримуємо поштою через певний проміжок, період часу. Тому газети та журнали називаються періодичними виданнями, або «Періодикою». Наприклад, журнали «Веселі картинки», «Ліхтарик», «Малятко» друкуються і приходять один раз на місяць. Газети відрізняються від журналів своїм форматом і виходять частіше. У газетах розповідається про важливі події, які відбуваються кожного дня.

А зараз ми трішки пограємо. Відгадайте, діти, загадки:

1. Склеєний, зшитий, без дверей, а закритий. Хто його відкриває – багато чого знає (журнал)

2. Без ніг приходить, без мови розповідає (газета, журнал)

3. Не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита (книга)

4. Мови не має, а у кого побуває, той багато чого знає (книга, газета, журнал)

Молодці! Все розгадали. А тепер я розповім вам про журнали, які отримує наша бібліотека (бібліотекар дістає з поштової скриньки один за одним журнали і проводить їх презентацію, поступово заповнюючи книжкову виставку). Дитячих журналів є безліч. Я бажаю вам зустрічатися з ними частіше і знаходити багато цікавого

Практична частина – творча лабораторія

Для виконання завдання обираються головний редактор, коректор, оформлювачі, художники, журналісти

Бібліотекар: Зараз ми спробуємо створити свій журнал. Пам’ятаєте про різноманітність рубрик, оригінальні назви, яскраві ілюстрації. Успіхів вам! (учні мають представити головного редактора, презентувати журнал, його назву, зміст, рубрики, ілюстрації, тексти тощо)

Бібліотекар: Отже, сьогодні ми познайомилися з періодичними виданнями, з’ясували, що спільного і відмінного у газет, журналів і книг, мали змогу побачити як багато різноманітних рубрик на будь-який смак містять журнали, доторкнулися до таємниці його створення

(бібліотекар задає контрольні запитання, дає домашнє завдання)

Сподіваємося вам сподобався сьогоднішній урок! До нових зустрічей!

ГРАФІК (зразок) проведення бібліотечно-бібліографічних занять в Деражнянській міській бібліотеці з учнями 1-9 класів

№з/п Тема заняття К-сть годин Група читачів Дата проведення
1 Мої перші кроки в бібліотеці. Знайомство з бібліотекою 1 1кл. Вересень
2 Мандруємо книжковим містом. Екскурсія до бібліотеки 1 1-2кл. Вересень
3 Хто про все нам розповість? Знайомство з довідковими виданнями 1 3-4кл. Жовтень
4 Як створюється книга? Структура книги 1 5-6кл. Жовтень
5 Каталог – компас у книжковому морі. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки 1 7кл. Листопад
6 Прес-веселка. Панорама періодичних видань 1 8-9кл. Грудень
7 Від глиняних табличок до комп’ютера. Знайомство з книгою 1 1-2кл. Січень
8 Книги, які знають все. Перші енциклопедії, довідники 1 3-4кл. Лютий
9 Довідкові видання – ваші помічники у навчанні. 1 5-6кл. Березень
10 Книга і комп’ютер. Робота з енциклопедичними друкованими та електронними виданнями. 1 1 7кл. 8-9кл. Квітень Травень
11 Подорож в країну «Журналія». Дитячі періодичні видання 1 1-5кл. Травень

Бібліотекар

Ознайомитися зі зразками проведення бібліотечних уроків можна зі вкладень

Кiлькiсть переглядiв: 157

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.