Методика підготовки та проведення "Дня бібліографії"

День бібліографії - комплексний захід з популяризації бібліографічних знань, вироблення навиків користування бібліографічними посібниками, бібліографічного пошуку та покращення бібліотечного обслуговування взагалі.

Цикл заходів, що сплановані для різних категорій читачів на протязі Дня повторюється декілька разів через певний проміжок часу. Екскурсії до бібліотеки можуть бути різнопланові у залежності від уподобань, мети читацьких запитів користувачів бібліотеки: ДБА бібліотеки; каталоги і картотеки читального залу; книжковий фонд сектора рідкісних та архівних документів; книжково-ілюстративні виставки бібліотеки; краєзнавчі джерела; книги про ВНЗ України та ін. Участь читачів у бібліографічних заходах потрібно фіксувати, а після проведеного заходу - облікувати видачу первинних і вторинних документів, згаданих у бесідах, оглядах, вікторинах, побачених під час екскурсії.

У ході підготовки цього заходу обов`язково складається план підготовки і проведення, розподіл обов`язків між бібліотекарями, передбачених програмою Дня бібліографії за такою формою:

№ п/п Зміст роботи Час проведення Місце проведення Категорія читачів Відповідальний


Плануючи кожну позицію програми потрібно зважати на індивідуальні та професійні особливості слухачів, їхні інтереси та можливості, рівень бібліографічних знань.

Бажано кожний пункт програми обдумати і обмотивувати, яку форму подачі матеріалу краще взяти для проведення. У цей день рекомендуємо проводити анкетування, інтерв’ювання, спостереження. Заплановані заходи потрібно обдумати й добре підготувати: будь-то текст бесіди про ДБА бібліотеки, чи план екскурсії, бібліографічний огляд чи план виставки, анкета читача чи написання оголошення.

Метою повинно служити - детальніше ознайомлення читачів з документами бібліотеки, формування навиків використовувати їх у процесі бібліографічного пошуку. Потрібно пам`ятати, що поєднання усної розповіді з наочною ілюстрацією сприяє виробленню у слухачів навиків застосовувати одержані знання на практиці. Проте, тематику Днів бібліографії треба обирати, виходячи з інформаційних потреб читачів та можливостей ДБА конкретної бібліотеки.

За тиждень до проведення заходу потрібно вивісити оголошення про дату, тему та години проведення, а зацікавлених читачів запрошують персонально.

Правильно буде запланувати й індивідуальні бесіди про бібліографічні посібники при бібліографічному спілкуванні, адже бібліотекар знає якого конкретно читача цікавить дана тема, у якому об`ємі (для навчання, для роботи, для самоосвіти, для поглиблення знань, для проведення цікавого дозвілля й т.д.)

Постійнодіючі виставки бібліографічних джерел можуть організовуватися за темою, галуззю, по персоналіях, краєзнавчі, або ж виставки, складені з літератури, рекомендованої у якомусь посібнику за розділами того ж таки посібника. Бажано використовувати при оформленні таких виставок пояснювальні тексти, та розробляти плани виставок, виходячи з фондів бібліотеки, доцільності оглядів і бесід біля виставок або ж консультацій бібліографа.

Якщо у бібліотеці достатня кількість покажчиків, то доцільно на такі посібники скласти анотації з рекомендаціями щодо їх використання, щоб полегшити роботу читачам.

Під час проведення екскурсії бібліотекар спочатку знайомиться з аудиторією, нагадує тему Дня бібліографії, визначає маршрут екскурсії, називаючи й теми інших екскурсій по ДБА бібліотеки цього дня. Відповіді на запитання можна давати або в процесі екскурсії, або ж після її закінчення.

Обов`язково розпочинати екскурсію з короткої історичної довідки про бібліотеку і її місце у мережі ЦБС, охарактеризувати бібліографічні послуги бібліотеки. Висвітлюючи тему, обов`язково потрібно дати поради, щодо її втілення у практику. Потрібно рекомендувати літературу, яка розширює отримані знання про бібліографічні джерела.

Аналізуючи бібліографічний покажчик потрібно звернути увагу слухачів на бібліографічний опис, ким підготовлено, значення теми та її актуальність, функціональне призначення посібника, характеристику видів видань та типів літератури, відображених у посібнику, хронологічні рамки джерел, зібраних у покажчику, форми групування літератури за розділами і у межах розділу, наявність допоміжних покажчиків, можливості їх використання.

Кiлькiсть переглядiв: 309

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.